Järnvägsmotiv i Örebro Län


JGJ, Jönköping - Gripenbergs Järnväg


Första spadtaget togs 1893 och efter ett antal stormiga år kantade av pengabrist och konflikter kunde så till sist banan öppnas år 1900 till det som kom att bli slutstationen, Vireda. Banan lades ner i augusit 1935.


460 Jönköping-Gripenbergs-Järnväg 


Uppdaterad: 2021-05-24

Trf.platsBeskrivningAnknyt
bana
XY POS RT90KM-talKM fr startStatus

Jönköping_Östra stn
JGJ station, öppnad 1894. En- och enhalvvånings stationshus i trä. 2 och 3 klass väntsal, bagage och biljettexpedition på bottenvåningen. Godsmagasinet låg på östra sidan. Det fanns även ett losktall med tre stallplatser, byggt i tegel. 1924 byggdes ett motorvagnsstall för två vagnar. Vidare fanns snickeriverkstad och förråd. Efter nedläggning blev stationshuset bostad. Det revs 1970, och lokstallet revs på 1960-talet.(Skärstadsboken 1974).


6407376
1403846

Österängen hp
JGJ. Namnet var tidigare "Österäng". Vid hållplatsen fanns även en banvaktstuga (Skärstadsboken 1974)


6407825
1406378

Vättersnäs hp
JGJ. Hållplats som tidigare hette "Sandemar". 1925 byggdes här en större väntrumsbyggnad, som inrymde en pressbyråkiosk. (Skärstadsboken 1974)
Sanna hp
JGJ. Hållpats med ett stickspår till ett tegelbruk (Skärstadsboken 1974)
Rosendala stn
JGJ. Stationshuset, en- och enhalvvånings i trä, inrymde förutom väntsal och expedition även lägenhet för stationsmästaren. Från början hade JGJ inget eget godsmagasin utan utnyttjade ett tillhörigt Husqvarna Vapenfabrik. 1906 byggde JGJ ett eget godsmagasin. Efter nedläggningen 1935 övertogs huset av SJ, som ändrade namnet till "Huskvarna Norra". Stationshuset revs 1967. 460_1


6408875
1408489

Gisebo stn
JGJ. Ursprungligen låg stationshuset väster om bangården, men vid sekelskiftet ersattes detta av ett nytt stationshus på andra sidan bangården. Detta var byggt i sten och större än det gamla. Båda husen finns fortfarande kvar och används som bostäder (skärstadsboken 1974)
Vistakulle stn
JGJ. Station och turisthotell. Båda byggnaderna finns kvar (Skärstadsboken 1974). Stationsskylten (som finns på hembygdsmuseet i Skärstad) har förutom stationsnamnet texten : 13 km från Jönköping, 30 km från Vireda, 144 m öfver hafvets yta, 56 m öfver Vetterns yta


6415751
1408862

Kaxholmen hp
JGJ. Hållplats. 1919 byggdes här ett kombinerat godsmagasin och väntrum (Skärstadsboken 1974)
Drättinge stn
JGJ. Station med ett mindre stationshus och godsmagasin (båda finns kvar). Kolförråd och vattenhäst (Skärstadsboken 1974)


6416755
1412757

Landsjön hp
JGJ. Hållplats anlagd 1925, avsedd att användas av badresenärer. Här fanns ett café och en dansbana (Skärstadsboken 1974). En paviljong (café?) intill banan med text på taket : "Tag det rätta, tag Cloetta" (Thulin Gripenbergsbanan, 1979)


6417210
1413254

Lyckås stn
JGJ. Här fanns stationshus, godsmagasin och lokstall för ett lok. 18 mars 1899 brann lokstallet ned och något nytt byggdes aldrig. Stationshus och godsmagasin finns kvar idag. Godsmagasinet är sommarstuga och stationshuset bostad. (Skärstadsboken 1974). Stationen var förebild för filmen "Stinsen på Lyckås", som dock spelades in på HBJ


6417983
1413607

Svängen hp
JGJ. Hållplats anlagd 1925. Här fanns även en banvaktstuga (Skärstadsboken 1974)
Siringe stn
JGJ. Station med stationshus och godsmagasin. Båda finns kvar (Skärstadsboken 1974)


6420236
1416433

Brötjemark stn
JGJ. Stationshus i en och en halv våning i trä. I mars 1932 brann stationshuset ned, och återuppbyggdes inte. Godsmagasinet användes fram till nedläggningen 1935 som stationshus (Skärstadsboken 1974)
Bunn stn
JGJ. Stationen ligger på en utfyllnad i sjön med samma namn. Stationshuset (en och enhalvvånings i trä), som även inrymde postlokal, finns kvar och är bostad (Skärstadsboken 1974)
Förnäs stn
JGJ. Stationshuset (envånings, putsat) finns kvar, idag använt som sommarhem (Skärstadsboken 1974)
Dunarpsvägen hp
JGJ. Hållpats anlagd 1927 (Skärstadsboken 1974)


6426067
1424310

Stora Hultrum stn
JGJ. Hette tidigare "Holtrum". Eller var det tvärt om? Jvm stnnamnsändringslista oklar.
Vireda stn
JGJ. Staion med stationshus (en- och enhalvvånings i trä) och godsmagsin. Lokstall med tre stallplatser (Skärstadsboken 1974)Att välja på:

 

Försäljningsvillkor

 

Mina gamla bilar

 

Senaste nytt:

09-12-16:

Järnvägsmotiv i Örebro Län

 

09-12-01:

Egna vykort EJ till salu

 

09-09-12:

Vykort till salu

 

 

 

 

 

www.lindroos.org © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use