Järnvägsmotiv i Örebro Län


Hällefors - Fredriksbergs Järnvägar


Sävsnäsverkens regi byggdes från och med 1875 den smalspåriga 802 mm-järnvägen Sävsnäs Järnväg från Fredriksberg till Hörken på Bergslagsbanan, den sk Säfsbanan [1]. Genom övertagande av en tidigare industribana och en del nyanläggningar fick Fredriksberg även järnväg till Neva på Inlandsbanan, via bruket i Tyfors.

1931 öppnades slutligen en ny linje från Gravendal till Hällefors eftersom trafiken huvudsakligen berörde Hällefors Bruk. Linjerna samlades hädanefter under bolagsnamnet Hällefors-Fredriksbergs järnvägar. Efter att linjen till Hällefors öppnades kom banan mellan Gravendal och Hörken snabbt att bli en trafiksvag bibana och den lades därför ner 1940.


284 Hörken-Gravendal-Neva 


Uppdaterad: 1900-01-00

Trf.platsBeskrivningAnknyt
bana
XY POS RT90KM-talKM fr startStatus

Neva stn
SJ. Stationen togs i bruk 1/11 1890. Nuvarande stationshus uppfördes 1915 (tvåvånings byggnad i trä). Mekanisk växelförregling (Orbis III). Station öppnad 1/11 1890, håll- och lastplats 1/5 1965, hållplats 1968, nedlagd 179 1969. Nytt stationshus 1914, rivet 1971 (KA). 131
Tyfors hlp

Fredriksberg stn
SVJ/HFJ. Namnet var tidigare "Annefors".
Mjölbo hlp
SVJ. Hållplats (O)
Hammarbacken stn

Hösjöheden hlp

Gravendal stn
285


6658476
1428588
16K 1998

Strömsdal stn
SVJ. Bispår till Strömsdalshytta (O)


6656450
1433878
R 60-talet

Lövsjöväxeln stn6658397
1434826
O

Palahöjden stn
SVJ. Lastplats (O)


6658141
1438238
O

Nittqvarn stn
SVJ. (O). Ett nytt stationshus i trä uppfördes 1917. Det innehöll expedition, väntsal och bagagerum samt bostadslägenhet om två rum och kök för stationsmästaren i grundvåningen, två gavel rum för banarbetare m fl på vinden. Förutvarande stationshus innehöll endast godsrum och ett litet expeditionsrum och väntrum. Det baxades tillbaka i linje med den nya stationen och användes som godsmagasin (ur ”Säfsen, järnvägsbilder”).


6658619
1440323
Kvar?

Smalkärn hlp
SVJ. Hette tidigare "Smalkärn". Nedlagd 1940.O

Pingstaberg hlp

Hörken stn
BJ. Tidigare namn "Bergslags Hörken". Namnbyte enl kunglig resolution14.6.1907 (GS, SJ A 82). Trafikplats anlagd 1876. Nuvarande stationshus, två våningar i sten och trä, uppfört 1912. Mekanisk växelförregling. Ställverksbyggnad invid stationshuset (Orbis VI) 291


6657011
1451181
R 1968

Att välja på:

 

Försäljningsvillkor

 

Mina gamla bilar

 

Senaste nytt:

09-12-16:

Järnvägsmotiv i Örebro Län

 

09-12-01:

Egna vykort EJ till salu

 

09-09-12:

Vykort till salu

 

 

 

 

 

www.lindroos.org © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use