Järnvägsmotiv i Örebro Län


BJ, Bergslagernas Järnvägar


Bergslagernas Järnvägar, BJ, var ett enskilt järnvägsbolag som under 1870-talet byggde järnvägen Göteborg – Kil – Falun, Sveriges genom tiderna största enskilda järnvägsprojekt och sin samtids alla kategorier största enskilda svenska företag, med en huvudlinje på 478 km. Banan färdigställdes i sin helhet år 1879 även om det dröjde till 1888 innan dagliga resor mellan Göteborg och Falun medgavs.


291 Grythyttan-Hällefors-Bredsjö-Ställdalen-Hörken-Grängesberg-Ludvika 


Uppdaterad: 2014-08-01

Trf.platsBeskrivningAnknyt
bana
XY POS RT90KM-talKM fr startStatus

Ludvika stn
BJ, FLJ, SWB. Nytt stationshus 1939-40. Bilder, beskrivning o plan i SEJI ber. fr banavd 1939-40, sid 38. Wäsman - Barkens Järnvägs station i Ludvika hette "Marnäs". BJ-stationen hette "B:s Ludvika" fram till 1.5.1903 då en ny gemensam station för BJ, FLJ och SWB anlades och kallades "Ludvika" (Jvgd). Beskrivning av stationshus och bangård i Orbis VI, sid 620. 229
240
241
257


Klenshyttan stn6665377
1460904
K 2014

Grängesbergs malmbangård stn
257
Grängesberg stn
Nytt stationshus 1939-40. Stationen "Bergslags Grängesberg" till 1901, sedan "Grängesberg B:s" till 16.6.1941, då den fick heta "Grängesberg" för att 10.6.1955 bli "Grängesberg Central". Ny station 1940 (BJ o TGOJ). Stationen anlades 1875-76. Nuvarande stationshus , två våningar i tegel, uppfördes 1939-40. Elektrisk växelförregling (Orbis VI) 257


6661896
1455365
85,306K 2009

Hörken stn
BJ. Tidigare namn "Bergslags Hörken". Namnbyte enl kunglig resolution14.6.1907 (GS, SJ A 82). Trafikplats anlagd 1876. Nuvarande stationshus, två våningar i sten och trä, uppfört 1912. Mekanisk växelförregling. Ställverksbyggnad invid stationshuset (Orbis VI) 284


6657011
1451181
94,3R 1968

Ställbergsgruvan lp6652703
1451147
98,5O

Ställdalen B:s stn
BJ, FLJ. Hette tidigare "Bergslags Ställdalen". sen "Ställdalen B:s". Stationen anlades 1873. En- och enhalvvånings stationsbyggnad i trä (Orbis II). Driften av BJs station övertogs 1942 av TGOJ. Administrativt slogs stationerna samman 1.7.1948. Bangårdarna sammanbyggdes 1954 - 1956 (Jvgd) 257


6646480
1451762
105,51K 2009

Skäret hlp
BJ. Lastplats. Bispår till Skärets ångsåg (O)


6642026
1450990
110,3O

Flacken hlp6635971
1445197
118,9O

Björksjön hlp
BJ. Hållplats (O)


6634835
1444100
120,5O

Bredsjö stn
BJ. Station anlagd 1879. En- och enhalvvånings stationshus i trä, moderniserad 1948. Ställverksbyggnad sammanbyggd (?) med stationshuset (Orbis VI). NBJ hade här ett lokstall (NBJ 125 år) 279


6635199
1439529
126,128K 2005

Sikfors stn
BJ. Trafikplats anlagd 1879. En- och enhalvvånings stationshus i trä. Mekanisk växelförregling (Orbis VI)


6632898
1431580
136,5O

Hällefors stn
BJ. Station anlagd 1879. En- och enhalvvånings stationshus i trä. Utbyggnad av två flyglar har företagits senare. Expeditionslokaler och väntsal moderniserades och renoverades 1949. Mekanisk växelförregling (Orbis VI)285


6629423
1427718
143,598K 2009

Hammarn lp6625694
1427190
147,3O

Grythyttan stn
BJ. Namnet var tidigare "Grythyttehed". Station anlagd 1879. En- och enhalvvånings stationshus i trä. Mekanisk växelförregling. Ställverkshus invid (sammanbyggt med?) stationshuset (Orbis VI) 283
290

6621532
1428162
151,824K 2009

Att välja på:

 

Försäljningsvillkor

 

Mina gamla bilar

 

Senaste nytt:

09-12-16:

Järnvägsmotiv i Örebro Län

 

09-12-01:

Egna vykort EJ till salu

 

09-09-12:

Vykort till salu

 

 

 

 

 

www.lindroos.org © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use