Järnvägsmotiv i Örebro Län


FLJ, Frövi - Ludvika Järnväg


Hösten 1873 kunde provisorisk trafik ordnas ända upp till Ludvika. Sedan sträckan Grängesberg - Ludvika blivit besiktigad, öppnades även denna del för persontrafik i slutet av september.

Den slutliga avsyningen av banan ägde rum den 2 okt. 1874. Några invigningshögtidligheter förekommo ej, utan banan hade mil för mil upplåtits för trafik efterhand som den blivit färdig. Sålunda blev denna järnväg efter en nära 20-årig förberedelsetid fullbordad.


257 Kopparberg-Ställdalen-Grängesberg-Ludvika 


Uppdaterad: 2012-04-21

Trf.platsBeskrivningAnknyt
bana
XY POS RT90KM-talKM fr startStatus

Ludvika stn
BJ, FLJ, SWB. Nytt stationshus 1939-40. Bilder, beskrivning o plan i SEJI ber. fr banavd 1939-40, sid 38. Wäsman - Barkens Järnvägs station i Ludvika hette "Marnäs". BJ-stationen hette "B:s Ludvika" fram till 1.5.1903 då en ny gemensam station för BJ, FLJ och SWB anlades och kallades "Ludvika" (Jvgd). Beskrivning av stationshus och bangård i Orbis VI, sid 620. 229
240
241
257

K 2010

Grängesberg stn
Nytt stationshus 1939-40. Stationen "Bergslags Grängesberg" till 1901, sedan "Grängesberg B:s" till 16.6.1941, då den fick heta "Grängesberg" för att 10.6.1955 bli "Grängesberg Central". Ny station 1940 (BJ o TGOJ). Stationen anlades 1875-76. Nuvarande stationshus , två våningar i tegel, uppfördes 1939-40. Elektrisk växelförregling (Orbis VI)K 2010

Silverhöjden/Hörk stn
FLJ. Hette före 22/6 1906 "Hörk". Stationen anlades 1875. En- och enhalvvånings stationshus i trä (Orbis II) 257_1


6657489
1453301
475,239R 1960

Ställberg stn
FLJ. Stationen anlades 1875. Bangården har mekanisk växelförregling. En- och enhalvvånings stationshus i trä (Orbis II)


6651263
1451101
468,2R <2003

Ställdalen stn
BJ, FLJ. Hette tidigare "Bergslags Ställdalen". sen "Ställdalen B:s". Stationen anlades 1873. En- och enhalvvånings stationsbyggnad i trä (Orbis II). Driften av BJs station övertogs 1942 av TGOJ. Administrativt slogs stationerna samman 1.7.1948. Bangårdarna sammanbyggdes 1954 - 1956 (Jvgd) 291


6646480
1451762
463,093K 2009

Viken hlp6642981
1452749
O

Kopparberg stn
FLJ. Stationen anlades 1875 med stationshuset beläget mitt emot det nuvarande och flyttades 1928. Bangården byggdes ut 1928. Mekanisk växelförregling, lokomotivstation, transformatorstation och reparationsverkstad. Tvåvånings stationshus (Orbis II) 256


6639568
1454130
455,283K 2009

Att välja på:

 

Försäljningsvillkor

 

Mina gamla bilar

 

Senaste nytt:

09-12-16:

Järnvägsmotiv i Örebro Län

 

09-12-01:

Egna vykort EJ till salu

 

09-09-12:

Vykort till salu

 

 

 

 

 

www.lindroos.org © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use