Järnvägsmotiv i Örebro Län


FLJ, Frövi - Ludvika Järnväg


Hösten 1873 kunde provisorisk trafik ordnas ända upp till Ludvika. Sedan sträckan Grängesberg - Ludvika blivit besiktigad, öppnades även denna del för persontrafik i slutet av september.

Den slutliga avsyningen av banan ägde rum den 2 okt. 1874. Några invigningshögtidligheter förekommo ej, utan banan hade mil för mil upplåtits för trafik efterhand som den blivit färdig. Sålunda blev denna järnväg efter en nära 20-årig förberedelsetid fullbordad.


256 Frövi/Vanneboda-Storå-Bånghammar-Kopparberg 


Uppdaterad: 2013-09-20

Trf.platsBeskrivningAnknyt
bana
XY POS RT90KM-talKM fr startStatus

Kopparberg stn
FLJ. Stationen anlades 1875 med stationshuset beläget mitt emot det nuvarande och flyttades 1928. Bangården byggdes ut 1928. Mekanisk växelförregling, lokomotivstation, transformatorstation och reparationsverkstad. Tvåvånings stationshus (Orbis II)257


6639568
1454130
455,283K 2009

Bånghammar stn
FLJ. Bibana till Kloten (BKJ) (O). Stationen öppnad för allmän trafik 3.4.1876 (GS, SJ 491). 258


6638455
1456019
452,9K 2009

Bångbro stn
FLJ. Stationshuset (en- och enhalvvånings i trä) moderniserat 1936. Mekanisk växelförregling. (Orbis II). Öppnad 1.11.1873 (GS, SJ 385).


6637479
1457329
451,4R

Rällså stn
FLJ. Stationshuset uppfördes 1875. 1895 flyttades stationen omkring 1 km söderut till nuvarande plats. 1940 moderniserades huset. Mekanisk växelförregling. Bangården utvidgades 1940 genom förlängning av spåren. En- och enhalvvånings stationshus i trä (Orbis II)


6631098
1460330
444,161K 1983

Vasselhyttan stn
FLJ. Trafikplats anlagd 1875. Samtidigt uppfördes också stationshuset (två våningar i trä), som sedan dess ej genomgått någon större ombyggnad. Poststationen flyttades till järnvägsstationen. Mekanisk växelförregling. Bangården har kajanläggning för lastning av malm. (Orbis II). Stationen öppnad 16.9.1876 (GS).


6625774
1462647
438,1R <2001

Storå stn
FLJ. Stationen anlades 1875. Stationshuset från samma tid (tvåvånings trähus), ombyggdes 1942. Mekanisk växelförregling. Ställverket ombyggdes 1942 och samtidigt förlängdes bangården (Orbis II) 259
261

6622059
1462629
434,258R 2007

Gusselby stn
FLJ. Stationshuset (tvåvånings i trä) uppfördes 1875, moderniserades 1939. Mekanisk växelförregling (Orbis II)
Här är en bild till från Gusselby6613427
1467014
424,3R 1985

Lindesberg stn
FLJ, TGOJ. Namnet var före 1.10.1909 "Linde" (GS, SJ A 124). Det första stationshuset i Lindesberg byggdes 1875. Det gjorde sedan tjänst till 1937, då det nuvarande stationshuset påbörjades. Det togs i bruk 1938. Mekanisk växelförregling (Orbis II)


6608392
1467415
419,21K 2009

Vedevåg stn
FLJ. Stationen anlades 1871. Stationshuset från 1871 revs 1911 och ersattes med ett nytt (tvåvånings), uppfört ca 60 m norr om det gamla. Byggnaden moderniserades invändigt 1943. Mekanisk växelförregling. Bangården förlängdes 1929. (Orbis II)


6600416
1470550
410,179K 2002

Vanneboda stn
TGOJ. Stationen anlades 1876. Stationshuset (en- och enhalvvånings i trä) uppfördes samtidigt och har ej undergått någon större ombyggnad sedan dess. Elektrisk växelförregling (Orbis II) 262


6593829
1476709
399,3K 2004

Att välja på:

 

Försäljningsvillkor

 

Mina gamla bilar

 

Senaste nytt:

09-12-16:

Järnvägsmotiv i Örebro Län

 

09-12-01:

Egna vykort EJ till salu

 

09-09-12:

Vykort till salu

 

 

 

 

 

www.lindroos.org © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use