Järnvägsmotiv i Örebro Län


TGOJ
262 Frövi/Vanneboda-Arboga-Valskog-Köping 


Uppdaterad: 2011-11-22

Trf.platsBeskrivningAnknyt
bana
XY POS RT90KM-talKM fr startStatus

Frövi stn
Station anlagd 1856 och samma år påbörjades byggnaden av det första stationshuset, som blev färdigt med bangården och besiktigades 10.1.1857. Ny stationsbyggnad 1871, 50 m öster om det första. 1871 års station har reparerats och moderniserats 1890-92, 1930 men exteriören är tämligen oförändrad. Bangården utyggd i etapper, 1870, 1890 då spår 7 o 8 tillkommo samt 1930. (Orbis II). 243
245

6594189
1474953
K 2009

Vanneboda stn
TGOJ. Stationen anlades 1876. Stationshuset (en- och enhalvvånings i trä) uppfördes samtidigt och har ej undergått någon större ombyggnad sedan dess. Elektrisk växelförregling (Orbis II) 256


6593829
1476709
R

Ullersäter stn
ÖKJ. Stationshuset uppfördes antagligen 1856 då Ervalla - Arboga öppnades av KHJ (1857 ska det nog vara enligt Nordling). Det ombyggdes och moderniserades 1936. 1946 uppfördes nytt godsmagasin. Mekanisk växelförregling. Tvåvånings stationshus i trä (Orbis II)


6592760
1479955
305,04K 2009

Sverkersta hlp6592141
1481374
305,149K 2003

Oppboga hlp6590832
1485790
311,18O

Fellingsbro stn
KHJ. Stationshuset uppfördes 1857. 1940 renoverades det grundligt varvid såväl expeditionslokalerna som bostadslägenheten moderniserades. Mekanisk växelförregling. Bangården utbyggdes 1945 - 46. Stationshuset i sten har två våningar (Orbis II)


6590355
1487863
313,577K 2009

Ålsäng stn
KHJ. Trafikplats anlagd 1897. Stationshuset (en våning i tegel) har på senare år ombyggts och fått fullt modern inredning. Mekanisk växelförregling. Bangården fick spåren förlängda 1946 (Orbis II)


6588381
1494553
320,547K 2007

Att välja på:

 

Försäljningsvillkor

 

Mina gamla bilar

 

Senaste nytt:

09-12-16:

Järnvägsmotiv i Örebro Län

 

09-12-01:

Egna vykort EJ till salu

 

09-09-12:

Vykort till salu

 

 

 

 

 

www.lindroos.org © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use