Järnvägsmotiv i Örebro Län


Statsbanan Krylbo - Örebro


Sträckan Krylbo - Västanfors, 35 kilometer, öppnades för provisorisk godstrafik januari 1899. 1 juli 1900 öppnades den för allmän trafik.


Sträckan Västanfors - Frövi, 72 kilometer, öppnades för allmän trafik 12 december 1900.
Mellan stationshusen i Krylbo och Frövi är sträckan 107 kilometer.


243 Avesta/Krylbo-Snyten-Fagersta/Västanfors-Dagarn-Krampen-Frövi 


Uppdaterad: 2011-06-12

Trf.platsBeskrivningAnknyt
bana
XY POS RT90KM-talKM fr startStatus

Krampen stn
SJ. Stationen uppfördes 1899. 1946 grundlig renovering. Travers, 20 ton. (Orbis II)251


6624690
1487340
230,543R 1973

Näverkärret stn
SJ. Trafikplats anlagd 1899. Ny byggnad uppfördes 1917 och har sedan moderniserats. (Orbis II)


6616088
1484287
240,455K 2006

Nytorp hlp6609778
1483590
247,2R

Spannarboda stn
SJ. Stationshus uppfört 1899. Nytt ställverk 1918. (Orbis II)


6606230
1483162
250,931K 2006

Sällinge stn
Station uppförd 1899. Bangården har förlängts (Orbis II)


6599988
1481652
257,793K 2006

Blixterboda stn
Stationen anlades 1900 och ändrades 1930 t hållplats. (Orbis II)


6596182
1479006
262,731R 1998

Frövi stn
Station anlagd 1856 och samma år påbörjades byggnaden av det första stationshuset, som blev färdigt med bangården och besiktigades 10.1.1857. Ny stationsbyggnad 1871, 50 m öster om det första. 1871 års station har reparerats och moderniserats 1890-92, 1930 men exteriören är tämligen oförändrad. Bangården utyggd i etapper, 1870, 1890 då spår 7 o 8 tillkommo samt 1930. (Orbis II). 245
262

6594189
1474953
249,566K 2009

Att välja på:

 

Försäljningsvillkor

 

Mina gamla bilar

 

Senaste nytt:

09-12-16:

Järnvägsmotiv i Örebro Län

 

09-12-01:

Egna vykort EJ till salu

 

09-09-12:

Vykort till salu

 

 

 

 

 

www.lindroos.org © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use