Järnvägsmotiv i Örebro Län


KURJ, Köping - Uttersbergs - Riddarhyttans Järnväg


När Köping - Uttersbergs Järnvägsaktiebolag (KUJ) köpte Uttersberg - Riddarhyttans Järnväg (URJ) av Riddarhytte AB 1 januari 1911 beslöt man att de båda järnvägarna skulle få ett nytt namn, Köping - Uttersberg - Riddarhyttans Järnväg (KURJ).

Sammanslagningen innebar att man nu kunde optimera trafiken. Den ökande trafiken innebar att upprustning och förstärkning av banan intensifierades.

I trakterna av Riddarhyttan fanns ett flertal gruvor som saknade järnvägsanslutning, Källfallet, Bäckgruvan och Lerklockan. Man beslöt därför att anlägga bispår till dessa


251 Köping-Uttersberg-Riddarhyttan 


Uppdaterad: 2013-09-20

Trf.platsBeskrivningAnknyt
bana
XY POS RT90KM-talKM fr startStatus

Köpings_hamn stn
(KUJ) 262. Stationshus i trä. Arkitekt C Adelsköld. Stationen hade banhall 1866 - 1876. Spår 1993.


6598503
1511061

Köping stn
SWB) 262*. Stationen öppnad för trafik 7 dec 1875. 1939 ombyggdes stationshuset och fick därigenom en modern interiör. 1947 uppfördes nytt godsmagasin. Järnvägsrestaurang 2 o 3 klass. (Orbis II). Stationshus i trä från 1874, brädfodrat 1884. Godsmagasinet utbyggt 1893 och 1939. Vagnbod för 12 vagnar (gemensam KHJ-SWB) byggd 1887. Vagnvåg 1894 (Bl) 238
262

6598530
1511283

Karlsdalsvägen hp

Malma_kyrka hp

Åsby stn
KURJ. Station uppförd 1866, tillbyggd i början av 1900-talet. Envånings träbyggnad (Orbis II)


6603108
1506149

Värnbo hp

Guttsta hp
KURJ251_1
Hagen hp

Kolsva stn
KURJ. Station anlagd 1866. Har flyttats vid två tillfällen. Tvåvånings byggnad i tegel (Orbis II)


6609147
1502191

Gisslarbo stn
KURJ. Trafikplats anlagd 1866. Nytt stationshus i tegel omkring 1900. (Orbis II)


6612030
1500636
17,7

Kejsartorp stn
251_2
Bernshammar stn
KURJ. Stationen anlades 1870. Stationshuset från samma tid tillbyggdes 1939. Tvåvånings byggnad i trä (Orbis II)


6616756
1498099

Karmansbo stn
KURJ. Stationen anlades 1866. Stationshuset ersatt på 1870-talet med en tegelbyggnad. (OrbisII)


6619329
1497105

Oxbron lp

Uttersberg stn
KURJ. Stationen uppfördes 1866. Nytt stationshus (två våningar i tegel) uppfördes 1897. (Orbis II) 251_3


6625023
1492124

Uggelfors_växel lp

Krampen stn
SJ. Stationen uppfördes 1899. 1946 grundlig renovering. Travers, 20 ton. (Orbis II)243


6624690
1487340

Aronsberg hp

Forshammar stn
KURJ. Öppnad 1/8 1880 (O)


6628379
1485538

Riddarhyttan stn
KURJ. Det första stationshuset togs i bruk 1879. 1913-14 ersattes det av ett tvåvånings trähus. Den gamla stationen låg väster om banan, medan det senare byggdes på östra sidan. Bangården utbyggdes 1914 och 1928 (Orbis II) 251_5
251_6

6631921
1485387

Att välja på:

 

Försäljningsvillkor

 

Mina gamla bilar

 

Senaste nytt:

09-12-16:

Järnvägsmotiv i Örebro Län

 

09-12-01:

Egna vykort EJ till salu

 

09-09-12:

Vykort till salu

 

 

 

 

 

www.lindroos.org © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use