Järnvägsmotiv i Örebro Län


HMMJ, Hallsberg - Motala - Mjölby Järnväg


15 december 1873 kunde man öppna den 96 kilometer långa, normalspåriga, linjen Hallsberg - Motala - Mjölby, HMMJ, för allmän trafik.


Bygget av den planerade sidobanan Norrköping - Finspång - Dunsjö sköts på framtiden.
Från den 1 november 1879 övergick HMMJ till SJ och införlivades i dess organisation.

Det här kom för övrigt att bli det första järnvägsförstatligandet i Sverige.


245 Frövi-Ervalla-Hovsta-Örebro_C 


Uppdaterad: 2012-04-21

Trf.platsBeskrivningAnknyt
bana
XY POS RT90KM-talKM fr startStatus

Frövi stn
Station anlagd 1856 och samma år påbörjades byggnaden av det första stationshuset, som blev färdigt med bangården och besiktigades 10.1.1857. Ny stationsbyggnad 1871, 50 m öster om det första. 1871 års station har reparerats och moderniserats 1890-92, 1930 men exteriören är tämligen oförändrad. Bangården utyggd i etapper, 1870, 1890 då spår 7 o 8 tillkommo samt 1930. (Orbis II). 243
262

6594189
1474953
249,566K 2009

Frövibro hlp



6594593
1473884
248,4R

Nybyslätt hlp



6593688
1472626
246,9R

Avdala hlp
SJ. Håll- och lastplats, öppnad 15/1 1918 (O)


6591705
1470936
244,2R 1965

Ervalla stn
KHJ. Namn före 15.11.1881 "Dylta". Stationen anlades 1856. 1871 ersattes stationshuset med ett nybyggt hus, som finns kvar. Ställverksbyggnad 1913. Bangården har utbyggts 1909 (spår 3,4 o 5) och 1912 (ett stickspår till) (Orbis II) 272


6588631
1468323
240,137K 2009

Dyltabruk stn
Stationen anlades 1856, men har sedan ombyggts flera gånger. Den mest genomgripande restaureringen gjordes 1943. Bangården utbyggdes i samband med tillkomsten av Strå kalkbruk (Orbis II)


6585206
1467903
236,542K 2008

Kvinnerstatorp hlp



6583491
1467356
234,7O

Axberg hlp



6582203
1466942
233O

Hovsta stn
SJ. Stationen anlades 1856, den har sedan tillbyggts i början av 1900-talet (Orbis II) 236


6580777
1466600
231,912R ?

Yxstaby hlp
Källa: Örebro Stadsarkiv.
Fotograf: Lennart Larsson, Hovsta



6579285
1466635
230,4R

Lillån hlp
SJ. Hållplats, som tidigare hade namnet "Gryt". 1947 förlängdes mötesspåret från 195 till 600 m. Ringverket vid vägövergången moderniserades 1946 (Orbis II). Namnbyte 1.10.1913 (GS, SJ A 161).
Källa: Örebro Stadsarkiv.
Fotograf: Okänd



6577392
1466724
228,55R

Örebro central stn
SJ. Stationshus i tegel, byggt 1862. Arkitekt: Edelsvärd. Ritning mm Linde, sid 66 ff. Stationshuset ombyggt 1911 o 1922, SJ 1931, sid 324. K-märkt 1986 (även kontorsbyggnaden). Öppnades för allmän trafik 1 aug. 1862. (Innan dess fanns KHJ station, öppnad 1856-57). Utvidgning av spårsystemet 1871. Nytt lokstall 1872, sedan det gamla förstörts vid en eldsvåda. 1874 särskilt godsmagasin för avgående gods. 1900 anlades centralverkstaden.247


6573226
1466159
224,233K 2009

Att välja på:

 

Försäljningsvillkor

 

Mina gamla bilar

 

Senaste nytt:

09-12-16:

Järnvägsmotiv i Örebro Län

 

09-12-01:

Egna vykort EJ till salu

 

09-09-12:

Vykort till salu

 

 

 

 

 

www.lindroos.org © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use