Järnvägsmotiv i Örebro Län


HMMJ, Hallsberg - Motala - Mjölby Järnväg


15 december 1873 kunde man öppna den 96 kilometer långa, normalspåriga, linjen Hallsberg - Motala - Mjölby, HMMJ, för allmän trafik.


Bygget av den planerade sidobanan Norrköping - Finspång - Dunsjö sköts på framtiden.
Från den 1 november 1879 övergick HMMJ till SJ och införlivades i dess organisation.

Det här kom för övrigt att bli det första järnvägsförstatligandet i Sverige.


247 Örebro_C-Örebro_S-Kumla-Hallsberg 


Uppdaterad: 2013-09-20

Trf.platsBeskrivningAnknyt
bana
XY POS RT90KM-talKM fr startStatus

Örebro Central stn
SJ. Stationshus i tegel, byggt 1862. Arkitekt: Edelsvärd. Ritning mm Linde, sid 66 ff. Stationshuset ombyggt 1911 o 1922, SJ 1931, sid 324. K-märkt 1986 (även kontorsbyggnaden). Öppnades för allmän trafik 1 aug. 1862. (Innan dess fanns KHJ station, öppnad 1856-57). Utvidgning av spårsystemet 1871. Nytt lokstall 1872, sedan det gamla förstörts vid en eldsvåda. 1874 särskilt godsmagasin för avgående gods. 1900 anlades centralverkstaden.245
Örebro Södra stn
Stationen invigdes samtidigt med banan Örebro-Svartå Järnväg, den 29 september 1897. Dessförinnan hade det i nära anslutning, vid Rudbecksgatan, funnits en enklare hållplats för tågen mot Hallsberg.
Här är en bild till från Örebro Södra
247_1
305
369
6572255
1465635
K 2009

Adolfsberg stn
SJ. Håll- och lastplats. Öppnad 1/5 1869 (O)
Här är en bild till från Adolfsberg6569215
1463766
219,625R 1963

Närkes Marieberg hlp
SJ. Namnet senare ändrat till "Närikes Marieberg". (Marieborg?)


6567051
1463557
217,399O

Mosås stn
SJ. 1905 uppfördes ett mindre stationshus som ersättning för den otidsenliga stugan därstädes. Det utfördes i kalksten på samma sätt som Kumla stationshus. SJ 1906, sid 469. Det första stationshuset låg öster om banan, det nuvarnde dock väster om banan. 1942 nytt ställverk. Bangården utbyggdes 1920-21 i samband med dubbelspårsbygget. (Orbis II)


6564409
1463265
214,726K 2009

Säbylund stn
SJ. Trafikplats anlagd 1905. Stationshuset från samma tid revs i början av 1930-talet och ersattes av nuvarande (envånings träbyggnad). Bangården utbyggdes 1918. (Orbis II)


6560490
1462823
210,458R 2008

Kumla stn
SJ. Stationshusets arkitekt F Zettervall. K-märkt 1986. Stationen anlades 1862. "Stationen har högtalaranläggning, elektriskt ur, modern elektrisk vagnvåg, truck för godstransport inom bangårdsområdet samt elektriskt ställverk med spårplan". (Orbis II) 270


6556324
1461916
206,506K 2009

Sannahed hlp
SJ. Linjeplats som 1994-09-17 hamnade inom Hallsbergs ställverksområde då den norra stationsgränsen flyttades norr ut mot Kumla ca. 2 km (Tåg 4/95).


6553095
1461344
203,23O

Hallsberg stn
SJ. Gamla stationshuset i trä efter Katrineholmsmodellen har flyttats några hundra meter och blivit bostadshus, enl SJ 1906, sid 388, 406. Ritning, se Linde s 23. 1886 ett andra stationshus, tvåvånings i sten. SJ 1906, sid 406. Arkitekt: Edelsvärd. K-märkt 1986. Stationen omb. 1928, SJ 1931, sid 324. Stationen anlades 1862, det nuvarande stationshuset tillkom 1886. 1922 togos de nuvarande personplattformarna och persontunneln i bruk. 1930 elektriskt ställverk. 1.10.1921 rangerbangården klar, ytterligare utbyggd 1942. Omlastningsmagasinet togs i bruk 1923. Järnvägshotell, restaurang och nattväntsal finns. (Orbis II). 52,6 m ö h. Plan över lokomotivstallarna finns i SJ 1906, sid 364 o 449. Beskrivning och spårplaner, SJ 1931, sid 148 ff. Här hade staten (SJ?) ett hotell- och restauranghus i sten. Det stod på samma plats som ett 1864 nedbrunnet trähus. SJ 1906, sid 437 och 439. Stationen kallades under byggnadstiden ”Sannaskogen” (SJ-Nytt 16/96). 249
341
342
343
6549686
1460178

Att välja på:

 

Försäljningsvillkor

 

Mina gamla bilar

 

Senaste nytt:

09-12-16:

Järnvägsmotiv i Örebro Län

 

09-12-01:

Egna vykort EJ till salu

 

09-09-12:

Vykort till salu

 

 

 

 

 

www.lindroos.org © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use