Järnvägsmotiv i Örebro Län


PFJ - Pålsboda - Finspång Järnväg


I början av mars 1872 startade bygget av Pålsboda - Finspångs Järnväg, PFJ. Den högtidliga invigningen skedde den 19 september 1874 i närvaro av konung Oscar. Pålsboda - Finspångs Järnväg, PFJ, var den tredje järnvägen i Sverige med 891 mm spårvidd som öppnades för allmän trafik.


369 Örebro_S-Pålsboda-Hjortkvarn 


Uppdaterad: 2012-04-21

Trf.platsBeskrivningAnknyt
bana
XY POS RT90KM-talKM fr startStatus

Örebro södra stn
Stationen invigdes samtidigt med banan Örebro-Svartå Järnväg, den 29 september 1897. Dessförinnan hade det i nära anslutning, vid Rudbecksgatan, funnits en enklare hållplats för tågen mot Hallsberg.247
247_1
305

30,37830,378

Tybble hp6570174
1467931
26,626,6O

Mark stn
NÖJ. Öppnad 5/1 1901 (O)


6568247
1472186
24,18924,189R 1979

Lövsäter hp6568579
1470889
2222O

Stortorp stn
NÖJ. (O)

Underbart privattaget vykort, troligen från ca 1910.

Här är en bild till från Stortorp6568222
1472177
21,53521,535K 1990

Sandtorp hp6566755
1473240
19,70819,708O

Hidingsta stn
NÖJ. (O)


6565137
1473893
17,79617,796R <1990

Kvismaren stn
NÖJ. (O)


6561585
1475263
14,05214,052R 1952

Sköllersta stn
NÖJ. Stationen anlades 1901 och undergick 1943 en genomgripande reparation. Stationshus i två våningar i trä (Orbis II)


6557723
1474108
9,8439,843R <1990

Tarsta stn
NÖJ. (O)


6554542
1472826
6,4076,407K 2002

Tarstaborg/Åkerby hp6552819
1472660
4,6794,679O

Pålsboda stn
SJ. Stationshus av Gnestamodellen. Stationen anlades på 1870-talet. Stationshuset har sedan byggts ut i flera etapper. Stationen har elektrisk kran och travers (10 ton). (Orbis II). NÖJ gick under SJ väster om stationen (LOK). 341


6549282
1473448
00R 2004

Svennevad stn
NÖJ. Stationen anlades 1871. Expeditionslokalerna har på senare år tillbyggts och 1930 utbyggdes bangården. Stationshus i trä i en våning (Orbis II)
Här är en bild till från Svennevad6544043
1475072
5,9015,901R <1990

Mickelstorp lp6541545
1476081
8,6428,642O

Glottra hlp
NÖJ. Hållplats anlagd 1874, men har senare moderniserats och förenades 1937 med poststationen. Envånings stationshus i trä (Orbis II)


6538551
1477275
11,98211,982K 2008

Skärbäcken lp
0O

Landbostigen hlp6535191
1478353
15,57515,575O

Hjortkvarn stn
NÖJ. Stationen anlades 1874 och har senare tillbyggts och moderniserats. Bangården har utbyggts med ett spår. Stationshus i trä i en och en halv våning (Orbis II) 370


6530785
1478702
20,06520,065K 2008

Att välja på:

 

Försäljningsvillkor

 

Mina gamla bilar

 

Senaste nytt:

09-12-16:

Järnvägsmotiv i Örebro Län

 

09-12-01:

Egna vykort EJ till salu

 

09-09-12:

Vykort till salu

 

 

 

 

 

www.lindroos.org © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use