Järnvägsmotiv i Örebro Län


SJ - Västra Stambanan


Den 3- 4 november 1862 rullade invigningståget från Stockholm Södra till Göteborg. Väl i Göteborg kunde så Karl XV under högtidliga former förklara" landets första stambana vara fullbordad och i sin helhet för trafik upplåten".


Några dagar senare, den 8 november öppnades den 455,9 kilometer långa västra stambanan för allmän trafik.


341 Katrineholm-Pålsboda-Hallsberg 


Uppdaterad: 2010-11-19

Trf.platsBeskrivningAnknyt
bana
XY POS RT90KM-talKM fr startStatus

Kilsmo stn
SJ. Stationshus av Gnestamodellen. Stationen uppfördes 1875. Byggnaden har moderniserats 1927, (Orbis II)


6549390
1484618
R

Bänneboda hlp
SJ. Banvaktsstuga uppfördes 1937 och hållplatsen tillkom 1944. Ingen expedition (Orbis II)


6549421
1478739

Pålsboda stn
SJ. Stationshus av Gnestamodellen. Stationen anlades på 1870-talet. Stationshuset har sedan byggts ut i flera etapper. Stationen har elektrisk kran och travers (10 ton). (Orbis II). NÖJ gick under SJ väster om stationen (LOK). 369


6549282
1473448
R 2004

Melsäter hlp6550667
1466554

Hallsberg stn
SJ. Gamla stationshuset i trä efter Katrineholmsmodellen har flyttats några hundra meter och blivit bostadshus, enl SJ 1906, sid 388, 406. Ritning, se Linde s 23. 1886 ett andra stationshus, tvåvånings i sten. SJ 1906, sid 406. Arkitekt: Edelsvärd. K-märkt 1986. Stationen omb. 1928, SJ 1931, sid 324. Stationen anlades 1862, det nuvarande stationshuset tillkom 1886. 1922 togos de nuvarande personplattformarna och persontunneln i bruk. 1930 elektriskt ställverk. 1.10.1921 rangerbangården klar, ytterligare utbyggd 1942. Omlastningsmagasinet togs i bruk 1923. Järnvägshotell, restaurang och nattväntsal finns. (Orbis II). 52,6 m ö h. Plan över lokomotivstallarna finns i SJ 1906, sid 364 o 449. Beskrivning och spårplaner, SJ 1931, sid 148 ff. Här hade staten (SJ?) ett hotell- och restauranghus i sten. Det stod på samma plats som ett 1864 nedbrunnet trähus. SJ 1906, sid 437 och 439. Stationen kallades under byggnadstiden ”Sannaskogen” (SJ-Nytt 16/96). 247
249
341
342
6549686
1460178

Att välja på:

 

Försäljningsvillkor

 

Mina gamla bilar

 

Senaste nytt:

09-12-16:

Järnvägsmotiv i Örebro Län

 

09-12-01:

Egna vykort EJ till salu

 

09-09-12:

Vykort till salu

 

 

 

 

 

www.lindroos.org © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use