Järnvägsmotiv i Örebro Län


HMMJ, Hallsberg - Motala - Mjölby Järnväg


15 december 1873 kunde man öppna den 96 kilometer långa, normalspåriga, linjen Hallsberg - Motala - Mjölby, HMMJ, för allmän trafik.


Bygget av den planerade sidobanan Norrköping - Finspång - Dunsjö sköts på framtiden.
Från den 1 november 1879 övergick HMMJ till SJ och införlivades i dess organisation.

Det här kom för övrigt att bli det första järnvägsförstatligandet i Sverige.


249 Hallsberg-Lerbäck-Motala 


Uppdaterad: 2010-11-19

Trf.platsBeskrivningAnknyt
bana
XY POS RT90KM-talKM fr startStatus

Hallsberg stn
SJ. Gamla stationshuset i trä efter Katrineholmsmodellen har flyttats några hundra meter och blivit bostadshus, enl SJ 1906, sid 388, 406. Ritning, se Linde s 23. 1886 ett andra stationshus, tvåvånings i sten. SJ 1906, sid 406. Arkitekt: Edelsvärd. K-märkt 1986. Stationen omb. 1928, SJ 1931, sid 324. Stationen anlades 1862, det nuvarande stationshuset tillkom 1886. 1922 togos de nuvarande personplattformarna och persontunneln i bruk. 1930 elektriskt ställverk. 1.10.1921 rangerbangården klar, ytterligare utbyggd 1942. Omlastningsmagasinet togs i bruk 1923. Järnvägshotell, restaurang och nattväntsal finns. (Orbis II). 52,6 m ö h. Plan över lokomotivstallarna finns i SJ 1906, sid 364 o 449. Beskrivning och spårplaner, SJ 1931, sid 148 ff. Här hade staten (SJ?) ett hotell- och restauranghus i sten. Det stod på samma plats som ett 1864 nedbrunnet trähus. SJ 1906, sid 437 och 439. Stationen kallades under byggnadstiden ”Sannaskogen” (SJ-Nytt 16/96). 247
249
341
342
6549686
1460178

Skallerud hlp6547467
1459276
203,351O

Tisarbaden hlp6543736
1458484
208,05O

Åsbro stn
SJ. Stationen anlades 1871, men togs i bruk först 1874. 1947 restaurerades stationshuset, bl a modern expeditionslokal. 1927 utbygdes bangården till Vattenfalls stolpupplag. (Orbis II)


6542042
1457202
210,107K 2009

Lerbäck stn
SJ. Stationen anlades 1872. 1943 genomgick stationshuset en fullständig renovering. 1946 förlängdes plattformarna (Orbis II). Stationshuset och övriga byggnader bekostades av Skyllbergs bruk, som också ägde dem fram till HMMJ förstatligades 1879, då de inlöstes av staten (SvJF I, sid 10). Hållplats öppnad 16.3.1880 (GS, SJ 646). Station 26.11.1884 (GS, SJ 830). 387


6536493
1456027
215,848R 1975

Rönneshytta stn
SJ, HMMJ. Hette tidigare "Hyttan". Stationen uppfördes 1873 och genomgick 1934 en grundlig renovering och modernisering. Bangården utbyggdes 1933 (Orbis II). Namnbyte från ”Skyllberg” 1.1.1886 (GS, SJ 881).


6533575
1456528
218,857R 1975

Dunsjö hlp6529528
1461064
224,9O

Mariedamm stn
SJ. Stationen öppnades för trafik 1873. Stationshuset reparerades 1935 och 1947 renoverades och moderniserades det. 1943 förlängdes mötesspåren (Orbis II)


6525830
1462890
229,224R 1974

Godegård stn
SJ. Stationen anlades 1873. (Orbis II)


6513966
1462968
241,325R 1975

Att välja på:

 

Försäljningsvillkor

 

Mina gamla bilar

 

Senaste nytt:

09-12-16:

Järnvägsmotiv i Örebro Län

 

09-12-01:

Egna vykort EJ till salu

 

09-09-12:

Vykort till salu

 

 

 

 

 

www.lindroos.org © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use