Järnvägsmotiv i Örebro Län


ÖrSJ - Örebro - Svartå Järnväg


ÖrSJ, invigdes i närvaro av Prins Eugen den 29 september 1897. Den 1 oktober 1897 öppnades banan för allmän trafik. Trafiken sköttes av Köping-Hults järnväg (KHJ) på 50 års-kontrakt. Järnvägen blev normalspårig och 49 km lång. KHJ bytte namn till Örebro-Köpings järnväg (ÖKJ) den 1 november 1897.


305 Örebro_S-Hidingebro 


Uppdaterad: 2013-09-20

Trf.platsBeskrivningAnknyt
bana
XY POS RT90KM-talKM fr startStatus

Örebro södra stn
Stationen invigdes samtidigt med banan Örebro-Svartå Järnväg, den 29 september 1897. Dessförinnan hade det i nära anslutning, vid Rudbecksgatan, funnits en enklare hållplats för tågen mot Hallsberg.
Här är en bild till från Örebro södra
247
247_1
369
6572255
1465635
223,1270,000K 2009

Örnsro hlp6571745
1464978
2240,873R

Örnsro lp
Lastplatsen Örnsro tillkom 1943, inlemmades i Örebro ställverk den 31 maj 1959 och lades enligt uppgift ned 1964. Idag finns rester synliga av växeln. (Från mfÖrSJ)


6571706
1464800
224,1871,060R

Åbyverket lp
Åbyverkets lastplats öppnades den 1 augusti 1960 och förband Örebro kommuns kraftvärmeverk med Svartåbanan. Den 18 juni 1973 inlemmades lastplatsen i Örebro ställverk då den också upphörde vara en självständig trafikplats. (Från mfÖrSJ)


6571517
1463977
225,0511,924K 2009

Ekströms lp
Ekströms lastplats öppnades den 13 december 1971 samtidigt med den nya linjen mellan Örnsro och Bista. Byggdes för Ekströms fabrik. Den 18 juni 1973 inlemmades lastplatsen i Örebro ställverk då den också upphörde vara en självständig trafikplats. Växeln ligger kvar och trafik förekommer fortfarande. (Från mfÖrSJ)


6571310
1463616
225,482,353K 2009

Skråmsta hlp
Skråmsta hållplats öppnades den 15 maj 1927 och lades ned den 31 maj 1964. Rester av plattformen fanns tidigare synliga på platsen. Järnvägsspåren förbi hållplatsen revs först 14-21 oktober 2009. (Från mfÖrSJ)


6571592
1463224
225,7722,645R

Bista lp
Bista lastplats öppnades den 7 november 1967 för att förbinda ett flertal industrispår med Svartåbanan. På grund av ett motorvägsbygge drog SJ delvis om Svartåbanans ingångslinje mot Örebro S och spåren delade sig vid Bista – det nya spåret trafikerades från en 13 december 1971. (Från mfÖrSJ)


6571540
1462618
226,413,283K 2009

Karlslund stn
Karlslunds station öppnades den 1 oktober 1897. Stationen klassades om till håll- och lastplats den 1 december 1930, blev lastplats den 27 maj 1967 och lades slutligen ned den 1 december 1981. Ett spår med två stoppbockar i var ände ligger fortfarande kvar på stationsområdet. (Från mfÖrSJ)


6571713
1461739
227,3224,195K 2009

Lindbacka stn
Lindbacka hållplats öppnades den 1 oktober 1897, blev håll- och lastplats 1910, station mellan den 1 december 1930 och 15 april 1933, håll- och lastplats mellan den 16 april 1933 och 21 maj 1937, återigen station mellan den 22 maj 1937 och 15 juni 1941, håll- och lastplats mellan den 16 juni 1941 och 30 maj 1964 med möjlighet att vid behov vara station mellan den 16 juni 1941 och 30 maj 1959 och slutligen blev Lindbacka hållplats den 31 maj 1964 och förblev så till nedläggningen den 1 juli 1985. (Från mfÖrSJ)


6572009
1460426
228,6965,569K 2009

Gräveby stn
Gräfveby station öppnade den 1 oktober 1897 men skulle från början ha hetat Gräfve - Kungliga järnvägsstyrelsen ansåg att namnet för likt Grefvie varför namnet blev Gräfveby. Den 1 maj 1911 byttes namnet till Gräveby, den 15 maj 1930 blev den håll- och lastplats, sen hållplats den 31 maj 1964 och lades ned den 1 juli 1985. (Från mfÖrSJ)


6572320
1457805
231,3248,197K 2009

Östertysslinge hlp
Östertysslinge hållplats öppnades i mars 1927 och lades ned den 1 juli 1985. (Från mfÖrSJ)

Ang bilden: Året är 1982. Jag har precis tagit körkort och står stolt bredvid min 142 av -69 års modell. Platsen är Östertysslinge Hållplats. Man ser skuggor av kontaktledningen, än är det 3 år kvar innan Svartåbanan läggs ned.6573215
1455259
233,99510,868K 2009

Latorpsbruk stn
Latorps bruk station öppnades den 1 oktober 1897 men skulle från början ha hetat Latorp - Kungliga järnvägsstyrelsen ansåg att namnet var för likt Liatorp varför namnet blev Latorps bruk. Den 1 maj 1912 byttes namnet till Latorpsbruk. Stationen avbemannades den 1 juli 1977, vagnslasttrafiken lades ned den 1 oktober 1982 och lades ned den 1 juli 1985. (Från mfÖrSJ)


6573082
1453870
235,61612,489K 2009

Holmstorp hlp
Holmstorps lastplats öppnades 1897 eller 1907 – flera uppgifter finns. Huvudsyftet var att transportera järnmalm från Klara gruva, kalksten, jordbruks- och tegelprodukter. En smalspårig järnväg till Klara gruva (600 mm) trafikerades 1907-1927. Håll- och lastplats från mars 1927, hållplats från ca 1930 och slutligen nedlagd den 1 juli 1985. (Från mfÖrSJ)


6571874
1453165
236,98313,856R

Vintrosa stn
Vintrosa station öppnades den 1 oktober 1897, blev hållplats den 31 maj 1964 och lades ned den 1 juli 1985. Vintrosa var en av de ursprungliga hållplatser av 1 klass. I planerna kallades hållplatsen för Östra Wia och Wia, men Kungliga järnvägsstyrelsen ansåg att namnet var för likt den redan befintliga stationen Wia och namnet ändrades till Vintrosa. (Från mfÖrSJ)


6570270
1451806
239,15416,027K 2009

Lannabruk hlp
Lanna bruks lastplats öppnades 1897 eller 1902 – motstridiga uppgifter finns! Den 1 maj 1912 bytte den namn till Lannabruk, i mars 1927 blev den håll- och lastplats, den 28 maj 1967 blev den hållplats och lades ned den 1 juli 1985. (Från mfÖrSJ)


6568539
1449923
241,54518,418K 2009

Hidingebro stn
Hidingebro station öppnades den 1 oktober 1897 men skulle från början ha hetat Hidinge – Kungliga järnvägsstyrelsen ansåg att namnet för likt Huddinge varför namnet blev Hidingebro. Hidingebro blev håll- och lastplats den 31 maj 1964, hållplats den 17 juni 1974 och lades ned den 1 juli 1985. Sidospåren låg kvar fram till nedläggningen. (Från mfÖrSJ)306


6566856
1448293
244,11720,990K 2009

Att välja på:

 

Försäljningsvillkor

 

Mina gamla bilar

 

Senaste nytt:

09-12-16:

Järnvägsmotiv i Örebro Län

 

09-12-01:

Egna vykort EJ till salu

 

09-09-12:

Vykort till salu

 

 

 

 

 

www.lindroos.org © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use