Järnvägsmotiv i Örebro Län


ÖrSJ - Örebro - Svartå Järnväg


ÖrSJ, invigdes i närvaro av Prins Eugen den 29 september 1897. Den 1 oktober 1897 öppnades banan för allmän trafik. Trafiken sköttes av Köping-Hults järnväg (KHJ) på 50 års-kontrakt. Järnvägen blev normalspårig och 49 km lång. KHJ bytte namn till Örebro-Köpings järnväg (ÖKJ) den 1 november 1897.


306 Hidingebro-Svartå 


Uppdaterad: 2021-05-24

Trf.platsBeskrivningAnknyt
bana
XY POS RT90KM-talKM fr startStatus

Hidingebro stn
Hidingebro station öppnades den 1 oktober 1897 men skulle från början ha hetat Hidinge – Kungliga järnvägsstyrelsen ansåg att namnet för likt Huddinge varför namnet blev Hidingebro. Hidingebro blev håll- och lastplats den 31 maj 1964, hållplats den 17 juni 1974 och lades ned den 1 juli 1985. Sidospåren låg kvar fram till nedläggningen. (Från mfÖrSJ)305


6566856
1448293
244,11720,99K 2009

Brånsta hlp
Brånsta hållplats öppnades den 15 maj 1927 och lades ned den 1 juli 1985. Plattformen förlängdes omkring 1954-1955. (Från mfÖrSJ)


6564224
1447581
246,8723,743R

Fjugesta stn
Fjugesta station öppnades den 1 oktober 1897 och lades ned den 1 juli 1985. Ursprunglig station. Fjugesta var den största stationen längs Svartåbanan och den förblev bevakad intill nedläggningen. Här hade banmästaren sin expedition och bostad. (Från mfÖrSJ)


6561816
1446708
249,30926,182K 2009

Gropen stn
Gropens station öppnades den 1 oktober 1897, blev håll- och lastplats den 1 oktober 1940, hållplats från den 31 maj 1964 och den lades ned den 1 juli 1985. (Från mfÖrSJ)


6560482
1444310
252,27729,15K 2009

Kvistbro stn
Qvisbro station öppnades den 1 oktober 1897, bytte namn till Kvisbro den 1 maj 1911 och till Kvistbro den 1 maj 1912. Den 1 april 1934 blev Kvistbro håll- och lastplats, den 31 maj 1964 blev den hållplats och slutligen lades den ned den 1 juli 1985. (Från mfÖrSJ)


6559612
1442905
254,03130,904R 1972

Bälsåsby hlp
Bälsåsby hållplats öppnades den 15 maj 1927 och lades ned den 1 juli 1985. (Från mfÖrSJ)


6559774
1440439
256,42333,296K 2009

Ingvaldstorp lp
Ljungstorps latsplats öppnades den 11 januari 1917 och bytte namn till Ingvaldstorp 1925, den 10 juni 1950 blev den håll- och lastplats, från den 1 oktober 1971 blev den hållplats och den lades ned den 1 juli 1985. (Från mfÖrSJ)


6560051
1438762
258,23335,106R

Mullhyttemo stn
Mullhyttemons station öppnades den 1 oktober 1897 och bytte namn till Mullhyttemo den 1 maj 1911. Den 31 maj 1964 blev den håll- och lastplats, den 22 maj 1977 blev den hållplats och den lades ned den 1 juli 1985. (Från mfÖrSJ)


6559505
1436878
260,20237,075K 2009

Dormen stn
Dormens hållplats öppnades 1897 eller 1902 – motstridiga uppgifter finns! Mellan 1910 och 1962 var den håll- och lastplats men efter det blev den hållplats fram till nedläggningen den 1 juli 1985. (Från mfÖrSJ)


6557858
1433343
260,98337,856K 2009

Hemsjöstrand hlp
Hemsjöstrands hållplats öppnades den 5 augusti 1943 och lades ned den 1 juli 1985. (Från mfÖrSJ)


6557318
1431714
263,05439,927R 1991

Ängslätten hlp
Ängslättens hållplats öppnades den 15 maj 1927 och lades ned den 31 maj 1964. (Från mfÖrSJ)


6556746
1430385
264,6341,503R

Svartå stn
SJ. Stationshus av Habomodellen, SJ 1981, sid 25. Stationen anlades 1874. Mekanisk växelförregling (Orbis III). Station öppnad 2/12 1866, lastplats 18/6 1973, men kvar som trafikteknisk station. Lastplatsen nedlagd 1/1 1983, men stationen fortfarande kvar som trafikteknisk station. Stationshuset rivet 1982 (KA). 388


6557494
1426202
268,87745,75K 2009?

Att välja på:

 

Försäljningsvillkor

 

Mina gamla bilar

 

Senaste nytt:

09-12-16:

Järnvägsmotiv i Örebro Län

 

09-12-01:

Egna vykort EJ till salu

 

09-09-12:

Vykort till salu

 

 

 

 

 

www.lindroos.org © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use