Järnvägsmotiv i Örebro Län


SJ - Nordvästra Stambanan


Efter hand som bandelarna färdigställdes öppnades de för allmän trafik

- Charlottenberg - riksgränsen, 6 km, öppnades den 4 november 1865

- Laxå-Kristinehamn, 61 km, öppnades 2 december 1866

- Arvika - Charlottenberg, 34 km, öppnades11 oktober 1867

- Kristinehamn - Karlstad, 40 km, öppnades 1 oktober 1869,

- Karlstad - Arvika öppnades, 68 km, 19 juni 1871

- Bibanan Kil nedre - Fryksta, 3 km, öppnades 15 juni 1872.


Nordvästra stambanans huvudspår uppgick till 209 kilometer.


388 Laxå-Svartå-Degerfors-Strömtorp-Kristinehamn 


Uppdaterad: 2010-08-26

Trf.platsBeskrivningAnknyt
bana
XY POS RT90KM-talKM fr startStatus

Laxå stn
SJ. Första stationshuset flyttades 1867 till Sörby. Det ersattes då av ett större envånings stenhus i anledning av NV stambanan. SJ 1906, sid 406. Stationen omb. 1929, SJ 1931, sid 324. Stationen anlades 1862 och någon större ombyggnad av stationshuset har sedan dess ej företagits. Stationen har restaurang och nattväntsal. Mekanisk växelförregling. (Orbis III). Öppnad 1/8 1862 och blev hållplats 24/9 1990, men behölls som trafikteknisk station (KA). Stationen hade före öppnandet arbetsnamnet ”Bodarne” (LRJ 1996). 307
343

6541444
1431673
K 2009

Porla stn
SJ. Stationshuset byggt som Malmslätts ursprungliga station. SJ 1906, sid 415. 1902 byggdes ett hus för stationsmästaren, varvid två gamla banvaktsstugor användes. SJ 1906, sid 456 osv. Trafikplatsen anlades omkring 1880. Envånings stationshus i trä. Mekanisk växelförregling (Orbis III). Hållplats anlagd 1867 (?), ursprungligen öppen endast under brunnssäsongen. Station 1178 1894, Håll- och lastplats 1/1 1960, lastplats 1/1 1967, nedlagd 1/1 1973. Stationshuset rivet 1973 (KA). Trafik hela året från 11.8.1894 (GS, SJ 1394).


6545848
1433141
234,212R 1973

Hasselfors stn
SJ. Stationen anlades 1866. Stationshuset, två våningar i tegel, renoverades 1949 då bl a expedition och väntsal fingo en modern inredning. Mekanisk växelförregling (Orbis III). Öppnad 2/12 1866, lastplats 18/6 1973, nedlagd 27/5 1990, men kvar som trakteknisk station. Stationshuset rivet 1975 (KA).


6552130
1433560
240,775R 1975

Svartå stn
SJ. Stationshus av Habomodellen, SJ 1981, sid 25. Stationen anlades 1874. Mekanisk växelförregling (Orbis III). Station öppnad 2/12 1866, lastplats 18/6 1973, men kvar som trafikteknisk station. Lastplatsen nedlagd 1/1 1983, men stationen fortfarande kvar som trafikteknisk station. Stationshuset rivet 1982 (KA). 306


6557494
1426202
251,528R 1982?

Degerfors stn
SJ. Stationshus av Habomodellen, SJ 1981, sid 25. Stationen anlades 1866. Mekanisk växelförregling (Orbis III). Ny stationsbyggnad på andra sidan banan på 1950-t? Öppnad 2/12 1866 (KA). 281


6568380
1422065
263,566K 2009

Strömtorp stn
SJ. Hette före 1/10 1900 "Karlskoga". Stationen anlades 1870. Tvåvånings stationshus i tegel. Bostadslägenheten renoverades 1948. Mekanisk växelförregling (Orbis III). Stationen fjärrstyrd (fr Hallsberg) sedan 1974. NBJ hade lokstall här, nattliggningen slopad 1966 (NBJ 125 år). Öppnad 1/12 1873 som "Karlskoga" station, böt namn till "Strömtorp" 1/10 1900, blev lastplats 22/5 1966, men var kvar som trafikteknisk station. Slopad som lastplats, men kvar som trafikteknisk station 18/6 1973. Stationshuset sålt 1977 (KA). 275
277

6570764
1420486
266,599K 2009

Att välja på:

 

Försäljningsvillkor

 

Mina gamla bilar

 

Senaste nytt:

09-12-16:

Järnvägsmotiv i Örebro Län

 

09-12-01:

Egna vykort EJ till salu

 

09-09-12:

Vykort till salu

 

 

 

 

 

www.lindroos.org © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use