Järnvägsmotiv i Örebro Län


NKJ - Nora Karlskoga Järnväg


Den 1 juli 1873 kunde Vikersvik - Bofors öppnas för provisorisk godstrafik och den 1 nov. 1873 öppnades även linjen Nora - Vikersvik samt bibanan Gyttorp -Striberg för provisorisk trafik.

Bandelen Bofors - Strömtorp öppnades för provisorisk godstrafik redan i jan. 1872, och den II mars 1874 öppnades hela banan för allmän trafik. I sin helhet blev den godkänd den 18 okt. 1875.


275 Nora-Gyttorp-Vikersvik-Kortfors-Bofors-Strömtorp 


Uppdaterad: 2014-08-01

Trf.platsBeskrivningAnknyt
bana
XY POS RT90KM-talKM fr startStatus

Nora stad stn
NBJ. Hette före 1935 "Nora". Stationen anlades 1856. Den första stationsbyggnaden, envånings putsad, låg tvärs över spåren i bangårdens norra ände. Det revs 1900. Stationen avbemannad 1979. (NBJ 125 år). Nytt stationshus, två våningar i tegel, byggdes 1900. (Orbis III) 272


6599802
1456805
17,6K 2009

Pershyttevägen hlp
(NBVJ), fd NBJ


6598750
1455309
19,5O

Pershytte växel hlp
NBJ. Öppen 1874 - 1975 (NBJ 125 år) 275_1


6598960
1454118
21O

Gyttorp stn
NBJ. Stationen anlagd 1873. En och enhalvvånings stationshus i trä (Orbis III). Bangården byggdes om och utvidgades i västra änden 1957. Sedan 1960 ligger Käppstabangården strax väster om själva bangården, men innanför stationsgränsen. När Nora station formellt lades ned den 11 juni 1979, blev stationens namn "Gyttorp-Nora" (NBJ 125 år) 279


6598230
1452761
22,6K 1998

Knapptorp hlp
NBJ. Rälsbusshållplats, senare lastplats, öppen 1942 - 1966. Även kortvarig hållplats omkring 1930 (NBJ 125 år)


6596273
1450411
25,8O

Vikersvik stn
NBJ. Stationen anlagd 1874. Stationshuset, tvåvånings i trä, ombyggdes helt 1947 (Orbis III). Senare lastplats. Ständigt obevakad från 1959, avbemannad 1966 (NBJ 125 år) 281


6594196
1446437
30,7K 2009

Erntorp hlp
NBJ. Rälsbusshållplats 1942 - 1966. Kortvarig hållplats även omkring 1930 (NBJ 125 år)


6592963
1444484
33,1O

Paris hlp
NBJ. Rälsbusshållplats 1955 - 1966 (NBJ 125 år)


6592868
1442492
35,5O

Enbergsäng hlp
NBJ. Hållplats öppnad 1/9 1907 (O). Flyttad 1955 och nedlagd 1966 (NBJ 125 år)


6591823
1441339
37,1O

Botten hlp
NBJ. Rälsbusshållplats 1955 - 1966 (NBJ 125 år)


6591516
1440442
38,3O

Lanthöjden hlp
NBJ. Rälsbusshållplats 1942 - 1966 (NBJ 125 år)39,7

Kortfors stn
NBJ. Stationen anlades 1911. Stationhus i en och enhalv våning i trä. Mekanisk växelförregling (kontrollås) (Orbis III). Stationen avbemannad 1966 (NBJ 125 år) 283


6589114
1435860
44,4K 2009

Granbergsdal stn
NBJ. Stationen anlades 1911. En- och enhalvvånings stationshus i trä (Orbis III). Senare lastplats. Ständigt obevakad 1956. Avbemannad 1963. Stationshuset rivet 1966. Växlarna rivna 1976. 1912 - 1925 fanns en 700mm-bana till hyttan (NBJ 125 år)


6587209
1431582
49,7R 1966

Kapellet hlp
NBJ. Rälsbusshållplats 1942 - 1966. 1942 kallades den "Granbergsdals banvaktsstuga". Kortvarig hållplats även omkr 1930 (NBJ 125 år).


6587391
1430992
50,5K 2009

Lerängen hlp
NBJ. Rälsbusshållplats 1942 - 1966. Hållplats även kortvarigt omkring 1930 (NBJ 125 år)54O

Stolpetorp hlp
NBJ. Rälsbusshållplats 1945 - 1966 (NBJ 125 år)55,9O

Bråten hlp
NBJ. Rälsbusshållplats 1942 - 1966 (NBJ 125 år)O

Bofors stn
NBJ. Stationen anlades 1874. Nytt stationshus, två våningar i sten, bygdes 1906-08, varjämte spårområdet utvidgades. Elektrisk växelförregling (Orbis III) 275_2


6579800
1428506
59,2K 1998

Boforsverken hlp
NBJ. Ursprungligt namn "Herrgårdsvägen", rälsbusshållplats 1942 - 1966 (NBJ 125 år)


6579347
1427983
60O

Karlskoga stn
Namnet var före 1/10 1900 "Bredgårdstorp". Stationen anlades 1900. Tvåvånings stationshus i sten och trä. Mekanisk växelförregling (Orbis III). Stationshuset och godsmagasinet revs 1976 för att ge plats åt "Centrumleden". För övrig senare utveckling av Karlskoga/Bofors, se NBJ 125 år, sid 63 osv. Fullständig station 20.12.1900 (GS, SJ A 156).


6579114
1426311
61,7R 1976

Ekeby rangerbg lp
NBJ. Några sidospår för hantering av godstrafik som byggdes då Karlskoga bangård stängdes 1974. Bangården fjärrstyrs från Bofors station (NBJ 125 år)
Odlingen hlp
NBJ. Rälsbusshållplats 1942 - 1948 (NBJ 125 år)
Högåsen hlp
NBJ. Hållplats öppnad 11/3 1874 (O). Öppnad 1874, nedlagd 1966. Sidospår rivet 1955 (NBJ 125 år)


6576244
1422339
67,5O

Strömtorp stn
SJ. Hette före 1/10 1900 "Karlskoga". Stationen anlades 1870. Tvåvånings stationshus i tegel. Bostadslägenheten renoverades 1948. Mekanisk växelförregling (Orbis III). Stationen fjärrstyrd (fr Hallsberg) sedan 1974. NBJ hade lokstall här, nattliggningen slopad 1966 (NBJ 125 år). Öppnad 1/12 1873 som "Karlskoga" station, böt namn till "Strömtorp" 1/10 1900, blev lastplats 22/5 1966, men var kvar som trafikteknisk station. Slopad som lastplats, men kvar som trafikteknisk station 18/6 1973. Stationshuset sålt 1977 (KA). 277
388

6570764
1420486
74K 2009

Att välja på:

 

Försäljningsvillkor

 

Mina gamla bilar

 

Senaste nytt:

09-12-16:

Järnvägsmotiv i Örebro Län

 

09-12-01:

Egna vykort EJ till salu

 

09-09-12:

Vykort till salu

 

 

 

 

 

www.lindroos.org © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use