Järnvägsmotiv i Örebro Län


BDJ, Bredsjö - Degerfors Järnväg


Redan under 1893, medan Striberg - Grängens Järnväg forfarande var under byggnad, begärde ägaren, Nora - Karlskoga järnväg, att få sammanslå de tre järnvägarna till en järnväg.

K. M:t beviljade detta i november 1893 och detta innebar att Vikern - Möckelns Järnväg, Striberg - Grängens Järnväg och Bredsjö - Grängens Järnväg sammanslogs till en, 97 kilometer lång, järnväg med namnet Bredsjö - Degerfors Järnväg, BDJ.

Den befintliga rullande materielen som tidigare varit märkt med WMJ, Vikern - Möckelns Järnväg märktes nu efterhand om till BDJ.


279 Gyttorp-Striberg-Bredsjö 


Uppdaterad: 2013-09-24

Trf.platsBeskrivningAnknyt
bana
XY POS RT90KM-talKM fr startStatus

Gyttorp stn
NBJ. Stationen anlagd 1873. En och enhalvvånings stationshus i trä (Orbis III). Bangården byggdes om och utvidgades i västra änden 1957. Sedan 1960 ligger Käppstabangården strax väster om själva bangården, men innanför stationsgränsen. När Nora station formellt lades ned den 11 juni 1979, blev stationens namn "Gyttorp-Nora" (NBJ 125 år) 275


6598230
1452761
22,6K 1998

Bergsäng lp
NBJ. Lastplats öppnad 1/8 1914 (O). Sidospåren rivet 1937, men linjelastning fortsatte flera år (NBJ 125 år)


6599314
1453096
24O

Södra Ås hlp
NBj. Rälsbusshållplats 1947 - 1966 (NBJ 125 år)


6599889
1452834
24,6O

Åsboberg hlp
NBJ. Hållplats öppnad 11/3 1874 (O). Hållplats 1902 - 1966. Tidigare malmutlastning (gruvan nedlagd 1958) (NBJ 125 år)


6601414
1452491
26,1O

Striberg stn
NBJ. Station anlagd 1907. En- och enhalvvånings stationshus i trä (Orbis III). Stationen avbemannad 1970. Sidospår till gruvan. Stationshuset sålt 1978 (NBJ 125 år) 281


6603166
1450270
29,1O

Dammsjön lp
NBJ. Lastplats öppnad 1926. Sidospår till sågverk. Låg inom Stribergs stationsgräns från 1961 (NBJ 125 år)


6604085
1449870
30,1O

Klacka-Lerberg stn
NBJ. Station anlagd 1887, och 1907 flyttades byggnaden till nuvarande plats. En- och enhalvvånings stationshus i trä (Orbis III). Stationen ständigt obevakad från 1960, avbemannad 1963 (NBJ 125 år). Namnändring från ”Klacka Lerberg” till ”Klacka-Lerberg 27.8.1910 (GS, SJ 902).


6608994
1448829
36,1O

Timanshyttan hp
NBJ. Rälsbusshållplats 1955 - 1966 (NBJ 125 år)40O

Timansberg stn
NBJ. Lastplats anlagd 1887. Stationshus i en våning i trä (Orbis III). Anlagd 1887, nedlagd 1966. Avbemannad 1963 (NBJ 125 år)


6612333
1446089
41O

Järnboås stn
NBJ. Station anlagd 1887. En och enhalvvånings stationshus i trä (Orbis III). Senare lastplats. Avbemannad 1973. Bispår till Lindeby Hytta rivet 1951. Bispår till Haggruvan (NBJ 125 år)


6615302
1447161
45O

Finshyttan hp
NBJ. Rälsbusshållplats 1950 - 1966 (NBJ 125 år)


6614997
1448352
46,3O

Orogatan hp
NBJ. Hållplats 1930 - 1966 (NBJ 125 år)48,1O

Yxsjön lp
NBJ. Lastplats öppnad 14/11 1907. Bispår till Grusgropen (O). Öppnad 1907. Växeln till grusgropsspåret normalt borttagen. Sista gången ilagd 1964 (NBJ 125 år)


6618381
1449189
49,8O

Sågheden hp
NBJ. Hållplats 1930 - 1966 (NBJ 125 år)52,9O

Grängen stn
NBJ. Station anlagd 1887. Envånings stationshus i trä (Orbis III). Blev sedan lastplats. Avbemannad 1970 (NBJ 125 år)


6623461
1445645
56,4Kvar?

Södra Hyttan hlp
NBJ. Hållplats öppnad 1/9 1894. Bispår till Järnverket (O). Öppnad 1894, nedlagd 1966. Sidospåret rivet 1957 (NBJ 125 år)


6628103
1443510
61,7Kvar?

Hjulsjö stn
NBJ. Station anlagd 1893. En och en halvvånings stationshus i trä (Orbis III). Stationen blev senare lastplats. Ständigt obevakad från 1957. Avbemannad från 1968 (NBJ 125 år)


6629132
1442079
63,9O

Bredsjö stn
BJ. Station anlagd 1879. En- och enhalvvånings stationshus i trä, moderniserad 1948. Ställverksbyggnad sammanbyggd (?) med stationshuset (Orbis VI). NBJ hade här ett lokstall (NBJ 125 år) 291


6635199
1439529
126,128K 2005

Att välja på:

 

Försäljningsvillkor

 

Mina gamla bilar

 

Senaste nytt:

09-12-16:

Järnvägsmotiv i Örebro Län

 

09-12-01:

Egna vykort EJ till salu

 

09-09-12:

Vykort till salu

 

 

 

 

 

www.lindroos.org © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use