Järnvägsmotiv i Örebro Län


SJ - Västra Stambanan


Den 3- 4 november 1862 rullade invigningståget från Stockholm Södra till Göteborg. Väl i Göteborg kunde så Karl XV under högtidliga former förklara" landets första stambana vara fullbordad och i sin helhet för trafik upplåten".


Några dagar senare, den 8 november öppnades den 455,9 kilometer långa västra stambanan för allmän trafik.


343 Hallsberg-Laxå-Gårdsjö-Moholm-Skövde 


Uppdaterad: 2010-11-19

Trf.platsBeskrivningAnknyt
bana
XY POS RT90KM-talKM fr startStatus

Gårdsjö stn
SJ. Stationen anlades 1910. Stationshus i trä i en och en halv våning. Mekanisk växelförregling (Orbis III) 424


6528691
1415127
252,267

Finnerödja stn
SJ. Station av Gnestamodellen.


6534360
1421334
243,25R 1991

Laxå stn
SJ. Första stationshuset flyttades 1867 till Sörby. Det ersattes då av ett större envånings stenhus i anledning av NV stambanan. SJ 1906, sid 406. Stationen omb. 1929, SJ 1931, sid 324. Stationen anlades 1862 och någon större ombyggnad av stationshuset har sedan dess ej företagits. Stationen har restaurang och nattväntsal. Mekanisk växelförregling. (Orbis III). Öppnad 1/8 1862 och blev hållplats 24/9 1990, men behölls som trafikteknisk station (KA). Stationen hade före öppnandet arbetsnamnet ”Bodarne” (LRJ 1996). 307
388

6541444
1431673
229,398K 2009

Stavåna lp6538422
1424081
224,5O

Sandstubbetorp mp
SJ. Mötesplats öppnad 1/12 1916 (O)


6539385
1426666
221,8O

Linddalen hlp6540076
1428145
220,237K 2009

Linddalen lp6543823
1441362
219,3R

Bulltorp hlp
217,8O

Vretstorp stn
SJ. Tvåvånings trähus, blev väsentligt tillbyggt 1894.SJ 1906, sid 406. Stationsbyggnaden moderniserades fullständigt 1937 (Orbis III)
Övre Odensvi hlp6546283
1449291
210,8O

Östansjö stn
SJ. Namnet var tidigare "Laggaretorp". Stationen öppnades för allmän trafik 1/1 1929. Magasinet har förlängts 5,5 m och vidare har expeditionslokalerna utökats. Stationshuset är delvis moderniserat. Växelförreglingen är mekanisk. Stationshus i trä, en våning, sammanbyggt (?) med godsmagasinet (Orbis III)


6547377
1452698

Tälle grindar hlp
SJ. Hållplats anlagd omkring 1935. Byggnaden en möjligen något utbyggd banvakstuga i en våning i trä (Orbis III)


6547829
1454770

Tälle tp

Hallsberg stn
SJ. Gamla stationshuset i trä efter Katrineholmsmodellen har flyttats några hundra meter och blivit bostadshus, enl SJ 1906, sid 388, 406. Ritning, se Linde s 23. 1886 ett andra stationshus, tvåvånings i sten. SJ 1906, sid 406. Arkitekt: Edelsvärd. K-märkt 1986. Stationen omb. 1928, SJ 1931, sid 324. Stationen anlades 1862, det nuvarande stationshuset tillkom 1886. 1922 togos de nuvarande personplattformarna och persontunneln i bruk. 1930 elektriskt ställverk. 1.10.1921 rangerbangården klar, ytterligare utbyggd 1942. Omlastningsmagasinet togs i bruk 1923. Järnvägshotell, restaurang och nattväntsal finns. (Orbis II). 52,6 m ö h. Plan över lokomotivstallarna finns i SJ 1906, sid 364 o 449. Beskrivning och spårplaner, SJ 1931, sid 148 ff. Här hade staten (SJ?) ett hotell- och restauranghus i sten. Det stod på samma plats som ett 1864 nedbrunnet trähus. SJ 1906, sid 437 och 439. Stationen kallades under byggnadstiden ”Sannaskogen” (SJ-Nytt 16/96). 247
249
341
342
6549686
1460178

Att välja på:

 

Försäljningsvillkor

 

Mina gamla bilar

 

Senaste nytt:

09-12-16:

Järnvägsmotiv i Örebro Län

 

09-12-01:

Egna vykort EJ till salu

 

09-09-12:

Vykort till salu

 

 

 

 

 

www.lindroos.org © 2009 • Privacy Policy • Terms Of Use